| คณะ / สำนัก | หน่วยงาน | ค้นหาบุคลากร | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่ |
| การสร้างความรู้ความเข้าใจฯในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
ม.อุบลฯ ร่วมยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิจัย
ข่าวฝึกอบรม / สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
 
   
    ม.อุบลฯ ร่วมยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   
 

     

             ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี กับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และร่วมยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  โดยมีรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก

              ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจำนวน ๒ ท่าน  ได้แก่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  นอกจากนี้ ยังมี นายประชา ประสพดี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมยินดีในงานนี้จำนวนมาก   เมื่อวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๖  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
         
   ประกาศข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์ งานประชาสัมพันธ์    วันที่ประกาศข่าว 2013/04/11 , 00:06:21   (อ่าน 849 ครั้ง)
   
   
     
©2012 Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th | Login เข้าสู่ระบบการจัดการเว็บไซต์ |